Dzieło Biblijne
KWBG 2015 Drukuj E-mail

GŁOSEM PROROKÓW WZYWANI

DO „NAWRÓCENIA I WIARY”

IX ARCHIDIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY
DLA GIMNAZJALISTÓW (A.D. 2015)

 

daniel_i_lwy-545x360.jpg
69 SZKÓŁ - ponad 700 UCZESTNIKÓW [!]
Lektury etapu II i III.  TESTY I KLUCZE Etapów

Szkolnego, Rejonowego i FINAŁOWEGO.

WYNIKI zmagań z dnia  5 XI 2015 r.

Zakres materiału dla poszczególnych etapów:

ETAP SZKOLNY  08.10:

Tekst biblijny wraz z przypisami

„Biblia Tysiąclecia”, wyd. V, Poznań 2000:

1/  Księga Proroka Jonasza (Jon 1-4)

Księga Proroka Daniela, cz. I (Dn 1-7)

ETAP REJONOWY  22.10:

Tekst biblijny wraz z przypisami

„Biblia Tysiąclecia”, wyd. V, Poznań 2000:

1/ j.w.; zob. pkt. 1/

2/ Księga Proroka Aggeusza (Ag 1-2)

Lektura:

3/  T. HANELT, Antologia postaci biblijnych. Stary Testament,

Poznań 2008 (Jeremiasz)

(tekst zostanie opublikowany na stronie

Wydziału Katechetycznego lub Dzieła Biblijnego AG)

 

ETAP DIECEZJALNY   05.11:

 

Tekst biblijny wraz z przypisami

„Biblia Tysiąclecia”, wyd. V, Poznań 2000:

j.w.;  zob. pkt. 1/ 2/ 3/

oraz:

4/  Teksty o powołaniu prorockim:

Wj 3,1-15; 1Sm 3,1-10; Am 7,12-15; Iz 6,1-13;

Jer 1,4-19; 20,7-11; Ez 2,1-3,21

 

Lektura:

 

5/ P. Waszak, Misja i znaczenie proroków Starego Testamentu

(tekst zostanie opublikowany na stronie

Wydziału Katechetycznego lub Dzieła Biblijnego AG)

I Jeremiasz - LEKTURA 

II Prorocy - LEKTURA

V WYNIKI (!) :-)

III TEST I  KLUCZ ETAPU SZKOLNEGO

 IV TEST I KLUCZ ETAPU REJONOWEGO

  VI TEST I KLUCZ ETAPU FINAŁOWEGO

  VII WYNIKI FINAŁU: zob. !

Następny >


Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl