Dzieło Biblijne
VII Arch. Dzień Biblijny Drukuj E-mail

VII ARCHIDIECEZJALNY

 DZIEŃ BIBLIJNY

Gniezno, 18 października 2014 r.


a.k..jpg
 
r.t..jpg
 

P. dr hab. Anna Kuśmirek z WT UKSW w Warszawie:

 

Być posłanym - symbolika topografii

 

w Ewangelii Janowej

 

 

ROMCIO-TOMCIO, czyli P. Roman Kempiński,

 

autor rymowanych komentarzy biblijnych dla dzieci

 

Świadectwa o ‘przygodzie’ ze Słowem Bożym

 

 

Członkowie i sympatycy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II uczestniczyli 18 października w VII Archidiecezjalnym Dniu Biblijnym. Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 200 członków. Legitymacje nowym uczestnikom Dzieła (po zakończeniu kolejnego cyklu spotkań Szkoły Słowa Bożego dołączyli nowi) wręczył na początku spotkania moderator DB w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zapisało się następne 30 osób.

Ks. Biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof  Wętkowski w okolicznościowej homilii podkreślił, że inicjatywy takie jak Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II są najtrwalszymi pomnikami papieża: Z pewnością taki pomnik jest mu o wiele bliższy. Zaznaczył również, że poznawanie Pisma Świętego jest dla człowieka wierzącego jedną z istotnych dróg budowania samego siebie  inwestowania w siebie, zarówno w wymiarze doczesnym, jak i wymiarze wiecznym. Dzięki temu możemy jeszcze lepiej rozumieć to, co Bóg do nas mówi i do czego nas wzywa – mówił bo Wętkowski.


Jest naszą radością, że coraz szersza grupa kapłanów i wiernych jest autentycznie zainteresowana ożywieniem i pogłębieniem biblijnym własnego życia oraz wspólnot parafialnych. Wyrażamy nadzieję, że przedstawione sprawozdanie z działalności Dzieła Biblijnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej, nie tylko dokumentuje podjęte i przeprowadzone inicjatywy, ale może stać się także inspiracją czy nawet sugestią dla innych oraz wskazać konkretne obszary jeszcze skuteczniejszej współpracy, aby powracać gorliwie do Biblii we wszelkich działaniach duszpasterskich.

(moderator Dzieła ks. dr. hab. Paweł Podeszwa)

Zob. cyt. za http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/gniezno_vii_dzien_biblijny_.html

 

(Jeden z zarecytowanych wierszy)

 

 Tajemnicze Słowo

 

 

Dzisiaj wszystkim wam opowiem,

O przedziwnym Bożym Słowie.

Słowo to u Boga było

I tym bardzo się szczyciło.

Pan Bóg też się cieszył z tego,

Że to Słowo jest od Niego.

Nie wiem, jakim to sposobem,

Lecz to Słowo było Bogiem.

I się nawet Życiem stało,

O czym wielu nie wiedziało.

Z czasem było i światłością,

Która z mocą i z miłością

Wszystkich ludzi prowadziła

I w ciemności im świeciła.

Ciemność Jej nie ogarnęła,

Ale to już inny temat.

Zjawił się od Boga człowiek,

Co nie przyszedł ot tak sobie.

Przybył świadczyć o światłości.

Ludzie z czystej ciekawości

Tego człeka wciąż słuchali

I się nawet nawracali.

On światłością nie był wcale,

Ale dzielnie i wytrwale

Drogę Słowu przygotował

I wierności Mu dochował.

Słowo zaś się stało ciałem.

Poznaliśmy Jego chwałę.

Chwałą tą Jednorodzony,

Został pobłogosławiony

Przez swojego Ojca – Boga.

Dzięki temu mogli Obaj

Zbawić bardzo wielu ludzi

I nadzieję w nich obudzić!

 

Kto tym Słowem jest? Czy wiecie?

Może to rozszyfrujecie?

 

(Romcio-Tomcio)

 

 


„Być posłanym” -

- symbolika topografii

Ewangelii Janowej

 

 

Przekaz Ewangelii Janowej różni się od przekazów Ewangelii synoptycznych, czyli Mateusza, Marka i Łukasza między innymi pod względem geograficznym i chronologicznym.

 

Czwarty Ewangelista wybiera pewne miejsca, w których umieszcza kolejne wydarzenia nazywane przez niego znakami. Podczas swojej działalności Jezus spotyka różnych ludzi i właśnie w tych określonych miejscach, nie tylko czyni znaki-cuda, lecz także prowadzi z nimi rozmowy, objawiając w nich, że jest Mesjaszem i Synem Bożym, ale także za pomocą wielu metafor, takich jak „chleb życia”, drogą, prawdą i życiem” i inne.

 

Fragment J 9, 1-11 wchodzi w skład całości, którą tworzą rozdz. od 7,1-do 10,21, Jezus objawia się w nich jako Światłość świata (8,12) podczas święta Namiotów. Jednym ze zwyczajów podczas tego święta była uroczyste przenoszenie wody z sadzawki do Świątyni. W tym kontekście Jezus, cytując Pismo mówi, o sobie „Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (J 7,38). W ten sposób sam Jezus porównuje swoje nauczanie do przynoszenia wody z sadzawki Siloam do Świątyni

 

Podobnie w rozdziale 9. autor Ewangelii posługuje się charakterystycznym dla swego stylu językiem symbolicznym. Chodzi o sadzawkę Siloam, do której Jezus wysyła niewidomego, żeby się w niej obmył i ozdrowiał. Jan wyjaśnia, że nazwę „Siloam” (hebr. šiloah x:l{vi zob. Iz 8,6) tłumaczy się „Posłany” (gr. ἀπεσταλμένος). W ten sposób ewangelista podkreśla, że miejsce i nazwa sadzawki ma istotne znaczenie w kontekście wydarzeń, o których opowiada. Ma ona bowiem profetyczny charakter i przepowiada Tego, który jest „Posłany” od Boga. Termin „posłany” nabiera tu waloru tytułu o charakterze mesjańskim: tak samo jak Jezus jest określony jako Syn Człowieczy i Syn Boży, tak samo w 9,7 jest określony jako „Posłany” (por. 9,4).

 

Zetknięcie się niewidomego z Tym, którego posłał Bóg wprowadza sąd. Jest to rozdział między wierzącymi w Posłanego, w światło, a niewidomymi, czyli niewierzącymi w Jego posłannictwo, tymi, którzy nie przyjmują światła, co jest równoznaczne z wykluczeniem z sfery światła. Rozdział 9. jest dowodem roszczeń Jezusa w 8,12, że jest światłością świata (9,5) która prowadzi do prawdziwych uczniów do poznania prawdy .

 

Motyw posłannictwa wiąże się tu ze świadectwem. Znak sam w sobie jest pełnym świadectwem o Jezusie jako Posłanym przez Boga, aby przynieść zbawienie światu, pozostającemu w ciemności. Ewangelista ukazuje dojście do wiary niewidomego i jego wyznanie wiary w Jezusa jako Mesjasza wobec kół przywódców judaizmu, którzy Go odrzucają.

 

Scena obmycia w wodach sadzawki Siloam przez niewidomego może mieć także inne znaczenie symboliczne, mianowicie być zapowiedzią innego obmycia, które odbyło się w strumieniach oczyszczającej wody na Golgocie.

 

Charakterystyczne dla autora czwartej Ewangelii połączenie miejsca, czasu i treści przekazu wprowadza czytelnika ukazuje jego różne poziomy tej Ewangelii, które się wzajemnie dopełniają.

 (streszczenie: P. dr. hab. A. Kuśmirek)

PREZENTACJA I WYKŁAD P. A. KUŚMIREK

< Poprzedni   Następny >

W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 18 gości online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl