Dzieło Biblijne
VI Archidiecezjalny Dzień Biblijny Drukuj E-mail

VI ARCHIDIECEZJALNY

 

DZIEŃ BIBLIJNY w Roku Wiary

 

Gniezno, 12 października 2013 r.

 p1130088.jpg


- Streszczenie sprawozdania z działalności Dzieła Biblijnego

w Archidiecezji Gnieźnieńskiej za ostatnie 7 lat (2006-2013)

               -  Streszczenie wystąpienia Ks. prof. dra hab.

Waldemara Rakocego

p1130078.jpg
p1130118.jpg p1130097.jpg

Streszczenie sprawozdania z działalności Dzieła Biblijnego

w Archidiecezji Gnieźnieńskiej za ostatnie 7 lat (2006-2013)

 Statut Dzieła Biblijnego został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w czerwcu 2005 r. Abp Henryk Józef Muszyński, dekretem z dnia 12 lutego 2006 r. (N. 310/06/Abp), ustanowił struktury Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz mianował jego moderatorem ks. dra hab. Pawła Podeszwę. Natomiast dekretem z dnia 6 lipca 2009 r. (N. 2117/09/Abp) powołał zastępcę moderatora – ks. dra Piotra Waszaka. Działalność Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Gnieźnieńskiej została zainaugurowana uroczyście dnia 2 grudnia 2006 r. podczas Eucharystii w Katedrze.

 Obszary działalności Dzieła Biblijnego
w Archidiecezji Gnieźnieńskiej w latach 2006-2013:

            I  Szkoły Słowa Bożego

W latach 2001-2004 działające jako Szkoły Animatorów Biblijnych, których spotkania odbywały się w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie, a w Bydgoszczy przy Bazylice św. Wincentego a Paulo. Szkoły Animatorów Biblijnych objęły formacją około 250 osób.

Od lutego 2006 r. patronat nad  nimi przejęło Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Szkoły wykonywały swoje statutowe zadania w latach:

- 2005-2006 w Gnieźnie w sali Muzeum Arch. oraz w Inowrocławiu przy parafii p.w. Świętego Ducha;

- 2007-2008 w Żninie przy parafii p.w. św. Floriana oraz w Wągrowcu w parafii p.w. św. Jakuba Apostoła;

- 2009-2010 we Wrześni w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława oraz w Chodzieży przy parafii św. Floriana;

- 2011-2012  w nowej  formule w parafii p.w. bł. Michała Kozala w Słupcy oraz w parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu;

- 2012-2013 w parafii p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie oraz św. Wojciecha w Wągrowcu;

- obecnie (2013-2014) w parafii p.w. św. Trójcy w Strzelnie oraz w parafii p.w. św. Andrzeja Ap. w Kleczewie.

Owocem Szkół Słowa Bożego w wymiarze parafialnym są kręgi biblijne, które dalej prowadzą miejscowi duszpasterze. Część „absolwentów” Szkół Słowa Bożego wstępuje do Dzieła Biblijnego naszej Archidiecezji - stowarzyszenia, które obecnie liczy 184 członków.

 

II  Warsztaty biblijne dla katechetów

 

Jest to konkretna propozycja nie tylko pogłębienia duchowego (rekolekcje), ale również podjęcia refleksji intelektualnej nad orędziem biblijnym w formie warsztatów.

Warsztaty, które odbyły się w ośrodku rekolekcyjnym naszej Archidiecezji w Rościnnie:

- w 2007 r. – „Wierzyć jak Abraham. Metoda narracyjna interpretacji Biblii”;  

- w 2008 r. – „Czyńcie uczniów z wszystkich narodów. Lektura pragmatyczna Mt 28,16-20”;

- w 2009 r. – „Przymierze Synajskie i Nowe Przymierze według proroctwa Jeremiasza.

                     Interpretacja Starego Testamentu w Nowym Testamencie”;

- w 2010 r. – „Duch w Starym Testamencie oraz Duch Pięćdziesiątnicy w świetle Dziejów Apostolskich”;

- w 2011 r. – „Apokalipsa – Dobrą Nowiną”;

- w 2012 r. – „Biblia na temat Złego Ducha”;

- w 2013 r. – „Świadkowie wiary w Biblii”.

Ponadto w 2011 oraz 2012 r. warsztaty dla katechetów były prowadzone także w Gnieźnie - w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Pallotynek, zaś w sierpniu 2012 r. również - przy sanktuarium i niższym seminarium w Markowicach. Dodatkowo w listopadzie 2011 r. został zorganizowany warsztat biblijny w Seminarium Prymasowskim na temat: „Boże Narodzenie. Obietnice, które stają się rzeczywistością (Mt 1-2)”.

 

III Archidiecezjalne Dni Biblijne

 

Archidiecezjalny Dzień Biblijny został zainicjowany w trakcie obchodów Roku Pawłowego (11 października 2008 r.). Dodatkowym motywem tej inicjatywy był odbywający się wówczas Synod Biskupów w Rzymie poświęcony „Słowu Bożemu w życiu i posłannictwie Kościoła”.

Podczas ADB gościli w Gnieźnie następujący goście, wygłaszając następujące referaty:

 

2008 r. (I Archidiecezjalny Dzień Biblijny)

- ks. dr hab. Dariusz Kotecki (Toruń): „Kto ma ucho, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Egzystencjalne słuchanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana.”;

- ks. dr hab. Artur Malina (Katowice): „Dlaczego lectio divina i egzegeza naukowa potrzebują siebie wzajemnie? Wzajemna relacja praktyki modlitewnej lektury Biblii oraz metod, którymi posługuje się egzegeza naukowa.”;

- ks. dr Marek Karczewski (Olsztyn): „Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami… (1 Kor 14,5). Św. Paweł jako apostoł w świetle 1 Kor 12-14.”;

- ks. dr Wojciech Popielewski OMI (Poznań): „«Tajemnica» Pawłowej Ewangelii.”;

 

2009 r. (II Archidiecezjalny Dzień Biblijny)

- ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (Przewodniczący ogólnopolskiego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II): „Wiarygodny względem Boga i miłosierny dla ludzi - tożsamość Jezusa i kapłana.”;

- ks. dr hab. Wojciech Pikor (Lublin): „Dynamika Słowa Bożego w świetle Księgi Jeremiasza.”;

 

2010 r. (III Archidiecezjalny Dzień Biblijny)

- ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (jako Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich):

Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam (Rdz 2,18) – mężczyzna i kobieta w Bożym planie stworzenia.”;

- ks. dr Cezary Korzec (Unw. Szczeciński): „Jezus i Samarytanka
(J 4): nowa chrześcijańska płodność.”

 

2011 r. (IV Arch. Dzień Biblijny poświęcony adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini”)

- ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL (Przemyśl):Lectio divina duchową lekturą Pisma Świętego. Bogactwo sensu biblijnego na przykładzie tekstu Łk  19,1-10.”;

- ks. dr Piotr Dernowski (arch. warmińska):Rola Słowa Bożego w życiu małżeńskim i rodzinnym.”;

 

2012 r. (V Archidiecezjalny Dzień Biblijny)

- ks. dr hab. Dariusz Iwański (UMK Toruń): „Ile kosztuje niebo? Usprawiedliwienie przez wiarę w Liście św. Pawła do Rzymian.”;

- ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (UKSW, Warszawa): „Wiara w biblijnej symbolice starożytności i średniowiecza. Metoda alegoryczna w interpretacji Biblii.”;

 

IV Konkursy biblijne

 

Od 2007 r. we współpracy z Wydziałem Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej jest przeprowadzany Konkurs Biblijny dla Gimnazjalistów (by zagospodarować pewną „lukę”; dla młodzieży gimnazjalnej nie było bowiem dotychczas żadnej biblijnej propozycji konkursowej).

Dotychczas odbyło się VI edycji konkursu:

- 2007 r. („Dzieje Apostolskie”);

- 2008 r. („Listy Wielkie i życie św. Pawła”);

- 2009 r. („Ewangelia według św. Jana i Listy Janowe”);

- 2010 r. („Ewangelia według św. Łukasza”);

- 2011 r. („Mariologia biblijna”);

- 2012 r. („Ewangelia według św. Marka oraz Listy św. Piotra”)

- obecnie (2013/2014) w ramach VII edycji konkursu odbyły się już szkolne eliminacje dla gimnazjalistów z tematu: „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła”.

AKWBG - to płaszczyzna naszej działalności budząca w nas szczególną radość i napawająca nadzieją na przyszłość, bowiem obecnie do konkursu przystępuje corocznie ok. 50 szkół gimnazjalnych, które z kolei reprezentują ogółem już setki uczestników.

 

Ponadto Dzieło Biblijne włącza się w inne konkursy biblijne, które są organizowane przez parafie lub szkoły na szczeblu szkolnym lub gminnym (patronat honorowy, pomoc w przygotowaniu materiałów, korekta testów, ufundowanie nagród lub obecność w dniu konkursu, przewodniczenie komisji konkursowej, okolicznościowe konferencje lub pogadanki dla dzieci i młodzieży na temat Biblii).

 

Konkurs Wiedzy Biblijnej Dzieło przygotowywało także w ramach „Parafiady”, która odbywa się w Inowrocławiu (propozycja skierowana do szerszego grona odbiorców, obejmując nie tylko dzieci i młodzież, ale również i dorosłych). Opracowaliśmy z tego tytułu testy i pytania dla dwóch etapów (parafialnego i diecezjalnego) Parafiady:

- w roku 2009 na temat: „Śladami św. Pawła. Listy Wielkie Apostoła”;

- w roku 2010 – przybliżającym postać św. Jana Marii Vianneya – na temat: „Kapłaństwo w Biblii”.

 

Dzieło Biblijne włącza się też corocznie w przeprowadzenie etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej pod patronatem „Civitas Christiana” przeznaczonego dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

 

V  Inne formy działalności

 

1.      Pielgrzymki do Ziemi Świętej:

- dla kapłanów diec. gnieźnieńskiej, bydgoskiej i kaliskiej połączona z rekolekcjami w 2010 r.

- dla katechetów i członków Dzieła Biblijnego w lipcu 2011 r.

- pod patronatem Dzieła Biblijnego w lutym i wrześniu 2013 r.

- obecnie przygotowujemy aż 3 wyjazdy:
w marcu, lipcu oraz wrześniu 2014 r.

 

2. Inicjatywy duszpasterstwa biblijnego prezentowane podczas kongregacji dziekańskich oraz rejonowych zjazdów księży naszej Archidiecezji (owocem tych spotkań i wspólnej refleksji są konferencje biblijne, katechezy, rekolekcje, prowadzone nabożeństwa Słowa Bożego, organizowane niedziele biblijne adresowane do całych wspólnot parafialnych lub wybranych grup duszpasterskich; szczególna intensyfikacja tych form apostolatu biblijnego miała miejsce w Jubileuszowym Roku św. Pawła Ap.).

 

           3. Rejonowe spotkania dla katechetów (w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby Wydziału Katechetycznego).

 

4. Formacja biblijna alumnów Seminarium Duchownego (zajęcia lectio biblica przygotowujące do prowadzenia kręgów biblijnych w parafiach).

 

5. Opracowanie materiałów (wybór tekstów biblijnych oraz komentarze) dla Archidiecezjalnej Pielgrzymki do Częstochowy w roku 2010 oraz 2012 (dodatkowe pomoce).

 

6. Udział w przygotowywaniu i rozpowszechnianiu materiałów ogólnopolskich Dzieła Biblijnego,
zwłaszcza „Przeglądu Biblijnego” (z propozycjami duszpasterskimi na Niedzielę Biblijną oraz Tydzień Biblijny).

 

7. Organizacja wraz z gnieźnieńskim stowarzyszeniem
"Przystań" rekolekcji biblijnych w PWSD w okresie wakacyjnym.
Tematy rekolekcji oparte o teksty z Ewangelii według św. Marka:
2011 - Spotkać Jezusa; 2012 - Być z Jezusem; 2013 - Pozostać z Jezusem.

 

8. Udział w Pierwszym Kongresie Biblijnym pod hasłem „Biblia kodem kulturowym Europy”, który odbył się w Warszawie w październiku 2011 roku.

 

9. Telewizyjny Uniwersytet Biblijny w TV Trwam (nowa inicjatywa Dzieła Biblijnego: udział w programie emitowanym na żywo w drugą i czwartą sobotę miesiąca).

 

Jest naszą radością, że coraz szersza grupa kapłanów i wiernych jest autentycznie zainteresowana ożywieniem i pogłębieniem biblijnym własnego życia oraz wspólnot parafialnych. Wyrażamy nadzieję, że przedstawione sprawozdanie z siedmioletniej działalności Dzieła Biblijnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej, nie tylko dokumentuje podjęte i przeprowadzone inicjatywy, ale może stać się także inspiracją czy nawet sugestią dla innych oraz wskazać konkretne obszary jeszcze skuteczniejszej współpracy, aby powracać gorliwie do Biblii we wszelkich działaniach duszpasterskich.

                                                  Ks. dr hab. Paweł Podeszwa

                                                          Ks. dr Piotr Waszak

Gniezno, dnia 13 października 2013 r.


 

 

Streszczenie wystąpienia

Ks. prof. dra hab. Waldemara Rakocego

 

 

W I E R Z Ę   W   K O Ś C I Ó Ł …

           

         Celem wykładu było przybliżenie natury Kościoła jako Ciała Chrystusa (Mistyczne Ciało Chrystusa). Wynikają z tego wiążące wnioski co do świętości Kościoła (Credo) pomimo grzeszności jego pojedynczych członków oraz pewność realizacji w świecie zbawczej misji. W związku z tym zostały poruszone następujące kwestie:

     1.  Związek Chrystusowego Kościoła z ludem Bożym Starego Testamentu. Nie jest to kontynuacja w sensie dosłownej ciągłości, ponieważ dzieło dokonane w Chrystusie nie tylko przewyższa rzeczywistość starotestamentową, ale więcej niż to – jest nowym stworzeniem. Znaczy to, iż jest czymś powołanym do istnienia od początku. Z tej racji w początkach chrześcijaństwa Żyd i poganin musieli spełnić ten sam warunek, aby wejść do Kościoła: uwierzyć w Chrystusa. W innym razie wymagania względem Żyda byłyby inne, tj. mniejsze.

        2.  Kościół jest odwiecznym zamysłem Boga, uprzednim względem czasu stworzenia (wszech)świata (por. Ef 1, 4a). Z tej racji Ojcowie Kościoła mówili, że Bóg stworzył świat ze względu na Kościół. Kościół obejmuje również ów świat jako środowisko ludu Bożego i razem z Chrystusem wykracza poza ograniczoność i skończoność wszechświata.

         3. W Kościele chrześcijanin doświadcza rzeczywistości nieba. Dwa największe dary wprowadzające w tę rzeczywistość – to Eucharystia i Duch Święty. Związane z tym przebóstwienie jest w najwyższym stopniu zainicjowaniem w nas stanu nieba. W Kościele zaciera się rozdział między ziemią i niebem. Nasze bycie w Kościele nie jest stanem nieba, ale zawiera w sobie wiele z owego stanu. Przepaść istnieje jedynie między niebem a światem jako synonimem zła. Z tego powodu została przeformułowana przez apostoła Pawła koncepcja nadziei (Rz 8, 24). Chrześcijańska nadzieja nie jest więcej wyczekiwaniem czegoś, czego się jeszcze nie posiada, lecz uczestniczeniem już w tym, co zostało obiecane.

        4. Upodabnianie się ziemskiej rzeczywistości do niebieskiej (Ef 1, 10); Nie niebo zniża się ku ziemi, lecz to, co ziemskie wzlatuje i upodabnia się ku niebu. Zniżenie się Boga ku ziemi miało miejsce w określonym momencie historii (Wcielenie), teraz zaś trwa czas porywania ku górze (Kol 3, 1-2). Innymi słowy nie niebo dąży ku ziemi, ale ziemia ku niebu. Tylko w ten sposób może dopełnić się dzieło zbawienia.

 

 

 

< Poprzedni   Następny >

W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 72 gości online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl