Dzieło Biblijne
III GMINNY KONKURS BIBLIJNY Drukuj E-mail

III GMINNY KONKURS BIBLIJNY UCZNIÓW KL. IV - VI SP

 ROGOŹNO 21.03.2013.

 

p3070077.jpg

 

Wraz z organizatorami Konkursu ufamy, że

„/…/ pobudzi on te dzieci do jeszcze większego zainteresowania Biblią

i rozpali ich wiarę. /… czas pokaże co w nich zostało zasiane i jaki wyda plon.”   

(S. Stanicki)

 

TEST KONKURSOWY

 

WYBIERZ JEDNĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ.

 

1. Pismo Św. to:

A.73 księgi. B. 27 ksiąg. C. 63  księgi. D. 56 ksiąg.

 

2. Pismo Św. to:

A. Stary Testament. B. Nowy Testament. C. Stary i Nowy Testament. D. Pięcioksiąg.

 

3. W Starym Testamencie jest:

A. 56 ksiąg. B. 36 ksiąg. C. 66 ksiąg. D. 46 ksiąg.

 

4. Stary testament to czasy:

A. Po narodzeniu Pana Jezusa. B. Panowania króla Heroda. . C. Przed narodzeniem Pana Jezusa. D.  Nie można dokładnie określić czasu.

 

5.  Autorami Starego Testamentu są:

A. Prorocy. B. Apostołowie. C. Hiob. D. Św. Paweł

 

6.  Hagiograf to:

A. Pisarz natchniony. B. Geograf biblijny. C. W Biblii jest to imię Pana Boga. D. To nie jest pojęcie związane z Biblią.

 

7.  Zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu to:

A. Biblioteka. B. Kanon Pisma Św. C. Apokryfy. D. Tom

 

8.  Natchnienie Biblijne to:

A. „Tchnienie życia”. B. Pomysł pisarza biblijnego. C. Współpraca człowieka z Bogiem w zapisaniu Bożego słowa. D. Działanie Boga.

 

9. Autorem Pisma Św. jest:

A.  Tylko Bóg. B.  Tylko człowiek. C. I Bóg i człowiek. D. Nie można określić autora

 

10. Księgi Pisma Św. zostały spisane:

A.W ciągu 100 lat. B. Między rokiem 1000 p.n.e., a 100 n.e. C. Nie można określić dokładnie czasu spisania ksiąg. D. Między 10 r. n.e., a 100r. n.e.

 

11. Oryginalne języki Biblii to:

A. Łaciński, grecki, hebrajski. B. Hebrajski, arabski, grecki. C. Arabejski, hebrajski, grecki. D. Hebrajski, aramejski, grecki.

 

12. Jako pierwszy w jednego Boga uwierzył:

A. Abraham. B. Izaak. C. Noe. D. Adam.

 

13. Mojżesz urodził się w:

A. Izraelu. B. W Kanaanie. C. W Egipcie. D. Biblia nie mówi o miejscu jego narodzin.

 

14. Imię Mojżesz znaczy:

A. Topielec. B. Uratowany. C. Wyjęty z wody. D. Nic nie znaczy.

 

15. Żoną Mojżesza, była:

A. Sefora (Cippora). B. Hagar. C. Sara. D. Milka

  

16. Rodzonym bratem Mojżesza był:

A. Jakub. B. Izaak. C.  Aaron. D. Mojżesz nie miał brata.

 

17. Ile było plag egipskich:

A. 12. B. 13. C. 10. D. Tego nie ma w biblii.   

 

18. Po ucieczce z Egiptu Mojżesz:

A. Był rolnikiem. B. Był pasterzem. C. Był wojownikiem. D. Spisywał Słowo Boże.

 

19. Bóg objawił się Mojżeszowi:

A. Nad Jordanem. B. Na Górze Tabor. C. Na Górze Syjon. D. Na Górze Synaj.

 

20. Przykazania Boże dane Mojżeszowi to inaczej:

A. Deklog. B. Kedalog.  C. Dekalog. D. Słowo Boże.

 

21.Imię, które Bóg objawił Mojżeszowi to:

A. Jahwe. B. Jehowa. C. Jahew. D. Jehw.

 

22. Przypowieść o ziarnku grochu znajdę w

A. Mk 13. B. Łk 12. C. Mt 13. D. Nie ma takiej przypowieści.

 

23. Przypowieść  o diamencie i skarbie mówi o:

A. Wielkim bogactwie. B. O tym, że człowiek ma zdobywać bogactwo. C. O Królestwie Bożym. D. Nie ma takiej przypowieści.

 

24. W przypowieściach nauczali:

A. Prorocy. B. Jan Chrzciciel. C. Pan Jezus. D. Apostołowie.

 

25. W przypowieści o chwaście chwast jest symbolem:

A. Nic nie znaczy. B. Synów Złego. C. Zła na świecie. D. Bałaganu na polu rolnika.

 

26. Przypowieści z Mt 13 są nauką o:

A. O wierze w Jezusa. B.  O pracy i trudzie. C. Królestwie Bożym. D.  Radości z bycia dzieckiem Bożym.

 

27. Przypowieść o sieci mówi o:

A. Internecie. B. Końcu świata. C. Nie ma takiej przypowieści. D. Pracy Rybaków.

 

28. Skąd Abraham przyniósł Dekalog? :

A. Z Góry Synaj. B. Z Góry Syjon. C. To nie Abraham. D. A bo ja wiem.

 

29. Ile jest przypowieści w Mt 13?:

A. 9. B. 12. C. 7. D. 10.

 

30. Ewangelia to inaczej:

A. Słowo Boże. B. Pismo Św. C. Dobra Nowina. D. Życiorys Pana Jezusa.

            

   KARTA ODPOWIEDZI 

   imię, nazwisko, klasa                      

 

 

A.

B.

C.

D.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

30.

 

 

 

 


 

 

 

< Poprzedni   Następny >


Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl