Dzieło Biblijne
Szkoła Słowa Bożego Drukuj E-mail

ssb.jpg  Bydgoszcz

Gniezno II

Trzemeszno   Strzelno    Kleczew    Zagórów      Wągrowiec Chodzież Września  

Żnin  

 

Słupca 

Inowrocław II

ARCHIDIECEZJALNA SZKOŁA SŁOWA BOŻEGO

 

Dostrzegając przede wszystkim konkretną potrzebę wprowadzania kapłanów i wiernych w lepsze rozumienie tekstów biblijnych oraz w ich medytację metodą lectio divina zostały zaproponowane w naszej Archidiecezji Szkoły Słowa Bożego. Warto wspomnieć przy tej okazji, że już wcześniej podjęto w Archidiecezji próbę formacji biblijnej. Były to tak zwane Szkoły Animatorów Biblijnych, których spotkania odbywały się w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie, a w Bydgoszczy przy Bazylice św. Wincentego a Paulo. Obejmowały one wiernych z terenu całej diecezji. W latach 2001-2004, podczas spotkań raz w miesiącu, zaproponowano uczestnikom Szkół wspólną egzystencjalną lekturę fragmentów Pisma Św. zaczerpniętych z tekstów czytań liturgii poszczególnych niedziel. W czasie swojej działalności Szkoły Animatorów Biblijnych objęły formacją około 250 osób.

Od stycznia 2005 r. rozpoczęły działalność Szkoły Słowa Bożego w zmienionej nieco formule w stosunku do poprzedniej inicjatywy. Od lutego 2006 r. patronat nad  nimi przejęło Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II.

Spotkania odbywają się w cyklu dwuletnim, dwa razy w miesiącu, z wyłączeniem wakacji. Rozpoczynają się serią 11 konferencji z zakresu wstępu ogólnego do Pisma Św. Zaproponowane początkowo tematy mają wprowadzić wiernych w podstawowe zagadnienia, które są niezbędne dla lepszego zrozumienia orędzia biblijnego. Następnie program Szkoły koncentruje się na wyjaśnieniu, że Biblia to opowiedziana historia zbawienia. W kolejnym roku formacji proponuje się medytatywną lekturę fragmentów z Ewangelii według św. Marka. Ma to być wdrożenie i przygotowanie do praktyki lectio divina, tak bardzo zalecanej dzisiaj przez Kościół. Po trzech konferencjach wstępnych na temat samej metody lectio divina i jej poszczególnych etapów zostały wybrane do wspólnej medytacji fragmenty Ewangelii według św. Marka, których kolejność jest dostosowana do bieżącego okresu liturgicznego. W ten sposób staramy się najpierw wprowadzić w doświadczenie wspólnotowej lektury Słowa Bożego, a medytowane Słowo staje się pomocą i inspiracją do głębszego i bardziej owocnego przeżywania tajemnic wiary, które proponują poszczególne etapy roku kościelnego.

Spotkania Szkół Słowa Bożego prowadzone są przez biblistów naszej Archidiecezji. W latach 2005-2006 odbywały się w Gnieźnie w sali Muzeum Archidiecezjalnego oraz w Inowrocławiu przy parafii p.w. Świętego Ducha, w latach 2007-2008 w Żninie przy parafii p.w. św. Floriana oraz w Wągrowcu w parafii p.w. św. Jakuba Apostoła; w latach 2009-2010 we Wrześni w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP  i św. Stanisława oraz w Chodzieży przy parafii św. Floriana. Zaproszenie zostało skierowane do wiernych wszystkich parafii dekanatu, do którego należała parafia,  w której odbywały się spotkania Szkoły. Po dwóch latach formacji każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom ukończenia Szkoły Słowa Bożego.

Owocem Szkół Słowa Bożego w wymiarze parafialnym są kręgi biblijne, które dalej prowadzą miejscowi duszpasterze. Pod koniec zajęć w Szkołach Słowa Bożego w 2008 i 2010 r. jej uczestnikom zaproponowano również przystąpienie do Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Obecnie Stowarzyszenie w Archidiecezji Gnieźnieńskiej liczy ok. 200 członków, z których większość stanowią właśnie „absolwenci” Szkół Słowa Bożego.

Od 2011 roku Szkoła Słowa Bożego działa w nieco zmienionej formule. Obejmuje roczny cykl spotkań. Od września 2011 r. rozpoczęła w taki sposób swoją działalność w Inowrocławiu przy pw. parafii św. Jadwigi  Królowej oraz w Słupcy przy parafii pw. bł. Michała Kozala. W roku kolejnym gościliśmy w  parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie oraz ponownie w Wągrowcu, ale tym razem w parafii p.w. Św. Wojciecha.   Następnie (do czerwca A.D. 2014), Szkoła Słowa Bożego prowadziła studium biblijne w Strzelnie w parafii p.w. Św. Trójcy oraz w Kleczewie w parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła.  W minionym roku ASSB gościliśmy w Trzemesznie w par. Wniebowzięcia NMP oraz w dekanacie Gniezno II w parafii Bł. Radzyma Gaudentego.

Obecny rok akademicki i formacyjny 2015/2016 przeżywać będziemy pod hasłem: "Świętowojciechowe Dzieło Biblijne dla Diecezji Bydgoskiej i Miasta Bydgoszczy", dzieląc się doświadczeniami oraz podejmując współpracę w wymiarze międzydiecezjalnym.

Jednocześnie pragniemy odwiedzić już istniejące Kręgi w naszej Archidiecezji wszędzie tam, gdzie uprzednio gościliśmy. Cieszymy się pierwszymi, już skierowanymi do nas zaproszeniami. 

Poniżej zamieszczamy daty spotkań oraz tematy tegorocznych BYDGOSKICH konferencji:

 

SZKOŁA  SŁOWA  BOŻEGO  2015/2016

 

NIEDZIELA  WPROWADZAJĄCA                                         05/06.09 

Biblijne ABC…                                                                                09.09

Potop – o jakim Bogu mowa? (Rdz 6,9-9,17)

Jak Biblia zamieszkała między nami                                                 23.09  

Miłosierdzie Boga u początku wszystkiego (Rdz 1-11)

Oto Słowo Boże                                                                               07.10

Miłosierdzie Boże w plagach egipskich (Wj 7,14-11,10)

Od Ewangelii do pseudoewangelii                                                  21.10  

„Jak trzy i cztery do tysiąca”.

Sprawiedliwość a miłosierdzie Boga (Wj 32-24)

Interpretacja Biblii w Kościele                                                         04.11

„Jak jest odległy wschód od zachodu”.

Boże przebaczenie (Ps 103)

Biblia historią zbawienia                                                                  18.11  

Bóg, który pragnie miłosierdzia (Oz 6,1-6)

Modlitwa (z) Pismem Świętym                                                        02.12

Bóg bogaty w miłosierdzie i marnotrawni synowie (Łk 15,11-32)

Lectio divina i jej etapy                                                                     16.12

Miłosierdzie dane i zadane (Mt 18,21-35)

ROK  2016

Nawracajcie się i pójdźcie za Mną (Mk 1,14-20)                             13.01  

Przypowieść o siewcy (Mk 4,1-20)                                                  27.01

Uzdrowienie opętanego (Mk 1,21-28)                                             10.02

Modlitwa w Ogrójcu -  Mk 14,32-42                                                 24.02

Zaparcie się Piotra – Mk 14,66-72                                                   09.03

Śmierć Jezusa - Mk 15,33-41                                                           23.03

Zmartwychwstanie Jezusa -  Mk 16,1-8                                        06.04

Ukazywanie się Zmartwychwstałego -  Mk 16,9-18                    20.04

Wniebowstąpienie -  Mk 16,19-20                                                   04.05

Ustanowienie Eucharystii - Mk 14,22-26                                         18.05

Rozmnożenie chleba (Mk 6,30-44)                                                  01.06

Wyznanie Piotra -  Mk 8,27-38                                                        15.06

Następny >

W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 6 gości online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl