Dzieło Biblijne
Warsztaty biblijne dla Katechetów Drukuj E-mail

 WARSZTATY  BIBLIJNE DLA KATECHETÓW: CZERWIEC 2011

Koinwnei,tw de.
o` kathcou,menoj to.n lo,gon
tw/| kathcou/nti
evn pa/sin avgaqoi/jÅ
(Ga 6,6)

   Niech zaś będzie wspólnikiem pouczany (o) słowie (dla) nauczającego we wszystkich dobrach.

 agnus dei.jpg

APOKALIPTYKA  STAREGO
I  NOWEGO  TESTAMENTU

I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka jakby zabitego /.../  Ap 5,6

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym uprzednio postulatom - na zakończenie minionego roku szkolnego zorganizowane zostały w miesiącu czerwcu aż dwa Warsztaty Biblijne dla Katechetów (poświęcone tym razem tematowi apokaliptyki Starego i Nowego Testamentu) połączone z przeżywanym w tym czasie rekolekcyjnym skupieniem przewidzianym dla Katechizujących. Spotkania warsztatowe z Biblią objęły zwyczajowo już zajęcia z zakresu Starego (ks. dr Piotr Waszak) a następnie Nowego Testamentu (ks. dr Paweł Podeszwa) oraz propozycje metodyczne (P. mgr lic. Marzenna Kubiak).

Obok warsztatowo-rekolekcyjnego spotkania w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie (sobota, 18 czerwca), gdzie jak i w latach ubiegłych spotkała się grupa Katechetów zarówno z Archidiecezji Gnieźnieńskiej jak i Poznańskiej  (tego roku podwojona liczebnie i sięgająca grona 70 uczestników) także Dom Rekolekcyjny Sióstr Pallotynek w Gnieźnie (sobota, 4 czerwca) stał się miejscem podobnego intelektualnego i duchowego wysiłku oraz wspólnego zamyślenia (prowadzący: ks. dr Wojciech Rzeszowski, rektor PWSD [Gniezno] oraz ks. dr hab. Dariusz Kotecki, prof. UMK [Rościnno]).

Kolejne, najbliższe Warsztaty Biblijne zaplanowano już na miesiąc listopad b.r. Jako ich temat zaproponowano egzegezę biblijnych perykop o Bożym Narodzeniu zawartych w Ewangelii według św. Mateusza. 

< Poprzedni   Następny >

W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 12 gości online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl