Dzieło Biblijne
Biblijny Konkurs Plastyczny Drukuj E-mail

VII  WIELKOPOLSKI  KONKURS  PLASTYCZNY

ZNAKI WIARY

Wspólnota Kościoła naszym domem.

Jak żywe kamienie budujcie swój dom duchowy (Por. 1 P 2,5)

Organizatorzy konkursu:

Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej

 

 

1. Cele konkursu:

- ukazanie realizacji w życiu codziennym przesłania programu duszpasterskiego
- rozwijanie kreatywnego myślenia, wrażliwości estetycznej oraz talentów plastycznych
- aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie  ich dokonań.

2. Konkurs w roku szkolnym 2010/2011 przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

- „młodzik”- dla uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej

- „gimnazjalista”- dla uczniów gimnazjum

- „licealista”- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3. Tematem konkursu jest interpretacja w formie plastycznej, dla wszystkich grup wiekowych, słów:

    Wspólnota Kościoła naszym domem. Jak żywe kamienie budujcie swój dom duchowy

    (por. 1 P 2,5; przekład według Biblii Poznańskiej, Poznań 1994 r.)

     Realizacja konkursu powinna przebiegać w korelacji religia-plastyka.

4. Udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy indywidualnej w dowolnej technice

     plastycznej płaskiej na formacie A3 lub A4 (kredka, ołówek, malarstwo, mozaika, witraż itp.) lub                                

     przestrzennej (instalacja, rzeźba o rozmiarach nie przekraczających 100 x 100 x100cm)

5. Szkolny organizator konkursu (katecheta lub nauczyciel plastyki) zobowiązany jest dostarczyć

organizatorowi maksymalnie pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej nie później niż do          dnia  31 marca 2012 roku na adres:

Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi

ul. Mickiewicza 9, 64-500 Szamotuły (z dopiskiem: Konkurs „Znaki wiary”)

Kontakt telefoniczny: 061 2921614

6. Każda praca powinna na odwrocie zawierać:

- nazwę konkursu z zaznaczeniem kategorii wiekowej,

- tytuł pracy,

- imię, nazwisko i wiek autora,

- adres szkoły,

- imię i nazwisko szkolnego koordynatora konkursu.

7. Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.

8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prawa autorskie przechodzą na organizatora.

    Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne promowanie ich prac przez organizatora

     konkursu oraz podanie ich danych osobowych do publicznej wiadomości.

9. Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, otrzymają pisemną informację

    o wynikach konkursu, dacie i miejscu otwarcia wystawy pokonkursowej oraz wręczenia nagród

     i wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej:

     www.skarga-szamotuly.edu.pl. Przewiduje się nagrody dla zdobywców I,II,III miejsca oraz

     wyróżnienia.

10. Koordynatorzy konkursu: mgr Hanna Szelejak i mgr Dariusz Mieńko.

< Poprzedni   Następny >


Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl