Dzieło Biblijne
Rekolekcje Drukuj E-mail

PRZYSTAŃ

rekolekcje pt.  SPOTKAĆ JEZUSA 

 01.07.11 - 03.07.11

a.jpg


          

Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie gościło uczestników rekolekcji zorganizowanych przez gnieźnieńską grupę „Przystań”. Odbywały się one w dniach 1-3 lipca pod hasłem „Spotkać Jezusa”. Konferencje prowadził biblista ks. dr Paweł Podeszwa,  w oparciu o wybrane fragmenty z  Ewangelii według św. Marka. Od strony duchowej uczestnikom rekolekcji towarzyszył ks. dr Wojciech Rzeszowski, rektor PWSD, który wprowadził obecnych w klimat rekolekcji oraz ukazał im metody i znaczenie modlitwy. Podczas trzydniowego pobytu w gnieźnieńskim seminarium uczestnicy rekolekcji mieli okazję skorzystać z sakramentu pojednania, porozmawiać z kapłanem, modlić się w samotności, wspólnie śpiewać i uczestniczyć w Eucharystii.

 

 

Świadectwa uczestników rekolekcji:

 

            Przede wszystkim stokrotne dzięki za zorganizowanie wspaniałych rekolekcji. Jestem jeszcze pod wrażeniem, a muszę powiedzieć, że mam nowy "zwyczaj"- czytam Ewangelię. To czytanie i medytacje wytwarzają we mnie jakąś specyficzną więź między mną a Bogiem. Od kiedy czytam Ewangelię czuję, że zmienia się mój kontakt z Bogiem, znajduję łatwiej w ciągu dnia czas dla Boga ( nie tylko rano i wieczorem), chcę przebywać z moimi myślami, w których jest więcej miejsca dla Boga. Krąg biblijny zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wspominając ogarnia mnie wzruszenie, bo doświadczyłam jak można pięknie rozmawiać z Bogiem  własnymi słowami. Proszę wybaczyć ten przydługi tekst, ale dobro jakie tam spotkałam nie wyraża się w 2 słowach. Z Panem Bogiem

Teresa Jóskowiak ( Pleszew)            Dla mnie te rekolekcje były nie tylko czasem medytacji nad Słowem Bożym i przemyśleń ale także czasem rozmowy z Bogiem. Chociaż wielu ludzi czyta Pismo Święte nie potrafi czasami ,,wyłowić” wszystkiego z danego fragmentu. Tutaj na niektóre fragmenty z ewangelii św. Marka zostało rzucone światło dzięki czemu ewangelie tą można lepiej zrozumieć. Wszystkich serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w takich rekolekcjach.

Piotr Petryga 

            Któż z nas nie chciałby spotkać Jezusa? Jako chrześcijanie powinniśmy o tym marzyć i dążyć do tego spotkania za wszelką cenę. Dlatego dobrze się stało, że wraz z mężem pojechaliśmy na rekolekcje do seminarium w Gnieźnie, zorganizowane przez grupę „Przystań”. Zachęcił nas ich tytuł: „Spotkać Jezusa”. Podczas rekolekcji ks. Paweł Podeszwa  i ks. Wojciech Rzeszowski pokazywali nam, gdzie i jak można Jezusa spotkać. Ale nie tylko o to chodziło podczas rekolekcji. W tym czasie ważne jest nie tylko to, by znaleźć Jezusa, ale przede wszystkim, by pozwolić, by to On mnie znalazł. Ks. Wojciech Rzeszowski wprowadzał nas w czas rekolekcji, modlitwy, czas milczenia i słuchania tego, co Bóg chce powiedzieć osobiście każdemu z nas. Bo On ciągle do nas mówi: poprzez swoje Słowo, drugiego człowieka, rozmaite wydarzenia. Człowiek musi jednak uczyć się rozpoznawać ten Głos w gwarze świata. I dlatego tak ważny jest czas wyciszenia, odejścia na „pustynię”, wyrwania się ze swojego dotychczasowego życia. Ks. Paweł Podeszwa, biblista, przedstawiał nam Jezusa i Jego uczniów na podstawie słów ewangelisty Marka. Te konferencje pokazały, jak mało wiemy o Biblii i o Jej bogactwie. Zachęciły do wejścia w głąb Żywego Słowa Boga, by Je rozważać i poprzez Nie nawiązywać z Bogiem osobistą relację. Słowo Boga ma moc. Tylko Ono może przemienić moje serce, mój umysł, może skłonić mnie do nawrócenia, które nie oznacza jedynie zmiany postępowania, ale przede wszystkim zmianę myślenia. Podczas rekolekcji był czas na milczenie i Adorację, ale też czas na spotkanie z drugim człowiekiem. A najpiękniejsze było dla mnie świadectwo w osobie ks. Podeszwy, że można żyć Biblią. Potrafił on o Piśmie Świętym mówić nieustannie i prawie wszystko do niego odnosił. Słuchało się z zapartym tchem i ciągle było mało. Dlatego mam nadzieję, że te rekolekcje, dotyczące Słowa Bożego, będą kontynuowane.


Elżbieta Krzewińska

 p6270202.jpg

p6260187.jpg  p6270203.jpg p6270205.jpg


Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl