Dzieło Biblijne
ARCHIDIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ 2010/2011 - ETAP DIECEZJALNY Drukuj E-mail

IV Archidiecezjalny Konkurs Biblijny dla Młodzieży Gimnazjalnej

Finał Diecezjalny

9 grudnia 2010

(Test dla ucznia)

 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………..………………………..………...

 

Gimnazjum w ……………………………………..……………………… klasa ………………….

Ilość zdobytych punktów: ………………….

 

Droga Gimnazjalistko, drogi Gimnazjalisto. Gratulujemy zakwalifikowania się do diecezjalnego finału konkursu biblijnego. To już ostatni test do rozwiązania w tegorocznej edycji konkursu. Składa się on z 21 pytań. Przeczytaj je uważnie i odpowiedz według podanych przy pytaniu wskazówek. Odpowiedź Twoja musi być jednoznaczna. Kiedy ją poprawiasz czy zmieniasz, zaznacz wyraźnie, która odpowiedź jest poprawna. Na rozwiązanie testu masz 35 minut. Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 90. Szczęść Boże!

 

 

1. Na podstawie Ewangelii oraz lektury uzupełnij schemat modelowej dynamiki bycia uczniem w opowiadaniu o nowej rodzinie Jezusa. Co Jezus uznaje za podstawę więzi braterskiej, jaką możemy być z Nim związani (Łk 8,19-21)?   

 (3[2+1] pkt)

                                   

przyjść - spotkać - zobaczyć - ……………………… - (a tym samym: ….....………………)

 

2. Dlaczego brak wzmianki o „ojcu”, gdy mowa o Matce i braciach czekających na nauczającego Jezusa z powodu tłumu na dworze (na zewnątrz; Łk 8,19-21)? Podaj dwa uzasadnienia:

(4 pkt)

I.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

II .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

3. Co oznaczały w kulturze semickiej terminy siostra, brat?                                                                             (2 pkt)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4. Dlaczego łączymy Maryję, Matkę Bożą z pochodzeniem z kapłańskiego rodu Aarona?

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (2 pkt)

5. Jaka symbolika łączy w tradycji biblijnej zarówno narzędzie sądu jak i osobę Ducha Świętego oraz osobowy dar miłości a także chrzest (zob. Łk 12,49-53).                                                                                    (1 pkt)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

6. Gdzie w Ewangelii św. Łukasza po raz pierwszy pojawia się symboliczny motyw miecza, który powraca ponownie w zapowiedzi o nadejściu rozłamu z powodu wiary w Pana Jezusa nawet pomiędzy najbliższymi w rodzinie (Łk 12,49-53)?                                                                                                                                            (2 pkt)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. Uzupełnij tekst i odpowiedz na poniższe pytania.

33 Nikt nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu ani pod korcem, lecz na ……………………, aby jego blask widzieli ci, którzy wchodzą.  34 Światłem ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest ……………………., całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli jest ……………………., ciało twoje będzie również w ciemności.  35 Patrz więc, żeby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością (Łk 11,33-36).                                                                (3 pkt)

W jakim sensie ciało jest zdrowe?

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. (2 pkt)            

Kto, bądź co jest tutaj światłem?

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. (2 pkt)

8. Zakreśl Ojców Kościoła potwierdzających autorstwo św. Łukasza w odniesieniu do III Ewangelii oraz jeszcze jedno starożytne świadectwo na ten temat sięgające II w.:                                                                (5 pkt)

 

Św. Ambroży, św. Klemens Rzymski, św. Augustyn, św. Ignacy Antiocheński, św. Grzegorz Wielki,

św. Polikarp, św. Cyprian, św. Ireneusz, List do Diogneta, Fragment Barnaby,

Fragment Muratoriego, Didache, św. Bazyli Pustelnik

 

9. Wobec jakich ludzi, jakiej grupy, warstwy społecznej, święty Łukasz przejawia szczególną uwagę opisując działalność Pana Jezusa (podaj dwa określenia):                                                                                                (2 pkt)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

 

10. Odpowiedz na podstawie lektury Kręgu biblijnego uzupełniając poniższe zdanie:

    Tak jak Dante nazwał św. Łukasza piewcą Chrystusowej łagodności, tak też twierdzi się, że dla św. Łukasza Jezus jest:                                                                                                                                                                    (3 pkt)                                                                                                                           

                                                                                                                               

a) Mesjaszem   ………………………………………………   a dzieło Łukaszowe jest:

b) Ewangelią   ………………………………  ……………………………………………

 

11. Uzupełnij brakujące informacje:

Bardzo ważne miasto dla pierwszych chrześcijan, z którego najprawdopodobniej pochodził św. Łukasz to ………………………………, natomiast miejscem, w którym ok. r. 50 dołączył on do Apostoła Narodów - św. Pawła, stając się jego wiernym współpracownikiem i przyjacielem była ……………………………………. .  (2 pkt)

 

12. Rodowód Jezusa przedstawiony symbolicznie w Ewangelii św. Łukasza (Łk 3,23-38) przekonuje, że Jezus jest ostatecznie synem (w. 38):                                                                                                                              (1 pkt)

a) Adama, syna Bożego

b) Ewy, Matki żyjących

c) Potomka Niewiasty, miażdżącego głowę węża

d) Abrahama, ojca wszystkich wierzących

 

Ukazuje tym samym, że Jezus jest tak samo dla wszystkich ludzi (por. Wstęp do Ewangelii):

 

………………………………………………………………………….………………                                                                             (1 pkt)

 

13. Idea głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu wszystkim narodom oraz prawda, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, podkreślana często przez św. Łukasza, to idea tzw.:                                                            (2 pkt)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

 

14. Z czym łączy św. Łukasz takie wydarzenia jak np.: narodzenie Jana Chrzciciela, dziewicze poczęcie Jezusa przez Maryję, rozpoznanie przez Symeona Mesjasza w przyniesionym do świątyni Dziecięciu, udanie się przez Jezusa na pustynię oraz powrót do Galilei                                                                                        (3[2+1] pkt)

                                       

Św. Łukasz łączy powyższe wydarzenia z: ……………………………………………………………………………………………….

Podobnie czyni on w Ewangelii w sumie aż ………. razy, najczęściej spośród Ewangelistów.

                                                                                                                                         

15. O czym mówi poniższy tekst, ukazujący w Chrystusie przedstawianym przez św. Łukasza wzór do naśladowania przez ludzi:                                                                                                                                                                  (2 pkt)

 

Trzeci Ewangelista szczególnie często wspomina o ………………………..…… Jezusa. Przedstawia On Jezusa wielokrotnie w jej trakcie w różnych sytuacjach. Wszystkie główne momenty życia Jezusa były dla św. Łukasza nią naznaczone i towarzyszyła ona ważniejszym chwilom i decyzjom Pana Jezusa.

Wymień jak najwięcej takich sytuacji, o których mowa powyżej: kiedy lub gdzie miały miejsce, zgodnie z tym, co przekazuje Ewangelia według św. Łukasza:                                                                   (0-13 pkt)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

16. I/ Wymień 3 wydarzenia wiązane przez św. Łukasza z Jerychem, dla wielu naukowców, najstarszym miastem świata (Mt i Mk wspominają o nim tylko raz):                                                                                    (6 pkt)

 

A)     ……………………………………………………………………………………….

B)      ……………………………………………………………………………………….

C)      ……………………………………………………………………………………….

II/ Inne miasta lub miejscowości wymieniane w Ewangelii św. Łukasza oprócz centrum geograficzno-teologicznego - Jerozolimy to:                                                                                                                              (12 pkt)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III Miasto Dawidowe to inaczej dla św. Łukasza ………………………………………                                                   (1 pkt)

                                                                           

17. Jak Benedykt XVI, w książce Jezus z Nazaretu  rozumie i tłumaczy głębokie wzruszenie Samarytanina, które skłoniło Go do dobrego czynu i udzielenia pomocy:                                                                                (2 pkt)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

18. Kogo wymienia przykładowo Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu jako współcześnie złupionych i rozbitych, ograbionych, jak ofiara napaści, której pomógł Samarytanin:   (4 pkt)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

19. Jakie inne tytuły przypowieści O synu marnotrawnym podaje Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu:

 (4 pkt)

 

a)………………………………………………………………………..……………… b)……………………………………….…………………………...

 

20. Tajemnicę kogo dostrzega Benedykt XVI w postaci Łazarza, pokrytego ranami, leżącego pod drzwiami bogacza:                                                                                                                                                                      (2 pkt)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

21. Co zdaniem Benedykta XVI jest celem przypowieści o bogaczu i Łazarzu?        (4 pkt)

 

a)      proces naszego……………………………………………………………………………………..

b)      przezwyciężenie naszej wszelkiej………………………………………………………….

c)       nauczenie rozpoznawania autentycznego…………………………………………….

d)      wezwanie do miłości i odpowiedzialności za naszych……………………………

 

 

 KLUCZ DO ETAPU FINAŁOWEGO:

 

1. słucha-ć/nie / (wypełnia-ć/nie)

2. I / Brak wzmianki o ojcu sugeruje, że w tym czasie Józef już nie żył.  II  / Pominięcie ojca wydaje się mieć względy teologiczne: ojcem bowiem tej rodziny Jezusa jest sam Bóg.

3. Generalnie oznaczały krewnych, a nie koniecznie rodzeństwo

4. Maryja była krewną Elżbiety / a ta pochodziła z rodu Aarona (por. Łk 1,5.36) 

5. Symbolika ognia

6. W proroctwie Symeona (Łk 2,35)

7. Świeczniku, zdrowe, chore // potrafi właściwie działać, (1pkt) oceniać/patrzeć (1pkt)//  Jezus (1pkt) / prawda jaką jest Jezus = słowo, nauka Jezusa  (2 pkt)

8. Św. Klemens Rzymski, św. Ignacy Antiocheński, św. Polikarp, św. Ireneusz, Fragment Muratoriego

9. upośledzeni, zepchnięci na margines społeczny, ci, którzy się źle mają (ewentualnie: grzesznicy, bezbronni, bezradni, ci którym odbierano prawo głosu)

10. a) grzeszników // b) wielkiego miłosierdzia

11. Antiochia // Troada

12.  a) Adama, syna Bożego // Zbawcą, Zbawicielem

13. uniwersalizmu  zbawczego  

14. a) Osobą i działaniem, mocą (1pkt) / Ducha Świętego (1pkt); // b) 17x (1 pkt)

15. modlitwie //  1/ podczas chrztu w Jordanie (Łk 3,21); 2/ na pustyni (Łk 5,16); 3/ przed wyborem Dwunastu (Łk 6,12); 4/ przed wyznaniem Piotra (Łk 9,18); 5/ przed Przemienieniem (Łk 9,28); 6/ przed nauczaniem Ojcze nasz (Łk 11,1); 7/ gdy przewidywał słabość, upadek Szymona Piotra (Łk 22,32); 8/ dwukrotnie na krzyżu (Łk 23,34.46)

Ponadto: 9/ wezwanie uczniów do modlitwy, zanim wyruszyli na pierwszą wyprawę misyjną (Łk 10,2-3) oraz 10/ w kontekście przygotowania do dnia Bożego sądu (Łk 21,36), jak i 11/ w przypowieści o natarczywym przyjacielu (Łk 11,5-13) czy 12/ sędzim i wdowie (Łk 18,1-8) – zachęta do modlitwy usilnej i wytrwałej lub też 13/ faryzeuszu i celniku (Łk 18,6-14)

16. I przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30); uzdrowienie niewidomego żebraka przy drodze (Łk 18,35); nawrócenie Zacheusza celnika (Łk 19,1nn)

II Betsaida (Łk 9,10; 10,13); Betania (Łk 19,29; 24, 50); Betfage (Łk 19,29); Betlejem (Łk 2,4.15); Nazaret (Łk 1,26; 2,4.39.51; 4,16.34; 18,37; 24,19); Emaus (Łk 24,13); Kafarnaum (Łk 4,23.31; 7,1; 10,15); Korozain (Łk 10,13); Nain (Łk 7,13); Sodoma (Łk 10,12; 17,29); Tyr i Sydon (Łk 6,17; 10,13-14); Sarepta Sydońska (Łk 4,26);

III Betlejem (Łk 2,4) 

17. rozdarcie serca / poruszenie wnętrzności (od słowa wskazującego łono matki, jej uczucia)

18. a) ofiary narkotyków; b) ofiary handlu żywym towarem, seksturystyki; c) ludzie zniszczeni wewnętrznie,  którzy pławiąc się w bogactwie są wewnętrznie puści d) ludy Afryki

19. przypowieść o dobrym ojcu; przypowieść o dwu braciach

20. Jezusa (1 pkt) / który poniósł mękę poza miastem, odartego z szat, rozciągniętego na krzyżu i wystawionego na pohańbienie (1 pkt) (Hbr 13,12)

21. przebudzenia, zazdrości, dobra, bliźnich

 

< Poprzedni   Następny >

W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 94 gości online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl