Dzieło Biblijne
ARCHIDIECEZJALNY DZIEŃ BIBLIJNY Drukuj E-mail

ARCHIDIECEZJALNY DZIEŃ BIBLIJNY

          W dniach od 5 do 26 października 2008 r. trwa z Rzymie XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego tematem jest Słowo Boże w życiu i posłannictwie Kościoła. Jak czytamy w dokumencie przygotowawczym „Instrumentum laboris”: Synod w pierwszym rzędzie ma się zająć Słowem, poprzez które “niewidzialny Bóg (cf. Kol 1, 15; 1Tm 1, 17) w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół (cf. Wj 33, 11; J 15, 14n) i przestaje z nimi (cf. Ba 3, 38), aby zaprosić i przyjąć do wspólnoty z sobą” (DV 2). Wymaga to słuchania i umiłowania Słowa Pańskiego w kontekście konkretnego życia ludzi naszych czasów. Słowo Boże określa powołanie, tworzy wspólnotę, posyła na misję, aby darem dla innych stało się to, co sami otrzymaliśmy. Jest to zatem cel ze wszech miar duszpasterski i misyjny: zgłębić racje doktrynalne i pozwolić, by one nas oświecały, oznacza rozwijać i umacniać praktykę spotkania ze Słowem Bożym jako ze źródłem życia na różnych polach doświadczeń, a tym samym we właściwy i przystępny sposób móc słuchać Boga i z Nim rozmawiać (4).           

          Podejmując zaproszenie Synodu do słuchania i umiłowania Słowa Bożego przeżywaliśmy w sobotę 11 października ARCHIDIECEZJALNY DZIEŃ BIBLIJNY, zorganizowany pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Pragnęliśmy w ten sposób zgłębiać tajemnice odwiecznego Słowa Bożego, którym jest sam Chrystus: Słowem Bożym, ostatnim i ostatecznym jest Jezus Chrystus, Jego osoba, Jego misja, Jego dzieje, głęboko zjednoczone, zgodnie z planem Ojca, którego punktem kulminacyjnym jest Pascha i który zostanie wypełniony, kiedy Jezus przekaże Królestwo Ojcu (cf. 1 Kor 15, 24). On jest Ewangelią Boga skierowaną do każdej osoby ludzkiej (cf. Mk 1, 1).           

         Nasza inicjatywa wpisała się także w obchody roku św. Pawła, który ogłoszony przez papieża Benedykta XIV, jest aktualnie przeżywany w całym Kościele. Ojciec św. zachęca, abyśmy spojrzeli na życie i dzieło Apostoła Narodów i uczyli się niezachwianej wiary i gorliwości apostolskiej. Działalność Kościoła – mówi Benedykt XIV – jest wiarygodna i skuteczna tylko w takiej mierze, w jakiej ci, którzy do niego należą, są gotowi w każdej sytuacji osobiście ponieść konsekwencje swej wierności Chrystusowi (Homilia podczas nieszporów w Bazylice św. Pawła za Murami, 28 czerwca 2007).

         Program Archidiecezjalnego Dnia Biblijnego przedstawiał się następująco: najpierw uczestniczyliśmy w NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Abpa Henryka MUSZYŃSKIEGO, Metropolity Gnieźnieńskiego.

         Następnie w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie rozpoczęła się druga część, poświęcona refleksji intelektualnej nad Słowem Bożym w życiu i posłannictwie Kościoła oraz każdego wierzącego.

         Po słowach powitania, głos zabrał Abp prof. dr hab. Henryk MUSZYŃSKI – Metropolita Gnieźnieński, który wprowadził nas w ducha Synodu o Słowie Bożym. Dalej ks. dr Paweł PODESZWA – Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II zaprezentował krótko dokument Instrumentum laboris Synodu o Słowie Bożym. Następnie wysłuchaliśmy dwóch referatów: ks. dr hab. Dariusz KOTECKI (WT UMK – Toruń), Kto ma ucho, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Egzystencjalne słuchanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana oraz ks. dr hab. Artur MALINA  (WT UŚ – Katowice), Dlaczego lectio divina i egzegeza naukowa potrzebują siebie wzajemnie? Pierwsza część zakończyła się dyskusją oraz obiadem w refektarzu seminaryjnym.

          Po posiłku rozpoczęła się kolejna część refleksji nad Słowem Bożym, tym razem skupiona wokół teologii św. Pawła. Wysłuchaliśmy także dwóch wystąpień: ks. dr Marek KARCZEWSKI (WT UWM – Olsztyn), Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami… (1 Kor 14,5). Św. Paweł jako apostoł w świetle 1 Kor 12-14 oraz ks. dr Wojciech POPIELEWSKI OMI (WT UAM – Poznań), „Tajemnica” Pawłowej Ewangelii.

          Spotkanie zakończyło się dość ożywioną dyskusją oraz podsumowaniem i podziękowaniami. 

           Nasze zaproszenie skierowane było w pierwszym rzędzie do kapłanów diecezjalnych i zakonnych, sióstr zakonnych, katechetów, kleryków, studentów teologii oraz wszystkich wiernych, którzy pragną coraz bardziej świadomie i pełniej stawać się uczniami Wcielonego Słowa – Jezusa Chrystusa, żyjącego w Kościele. W spotkaniu wzięło udział około 60 duchownych, katecheci, wierni świeccy uczestniczący w różnych ruchach i duszpasterstwie biblijnym (razem około 50 osób), a także studenci teologii oraz klerycy naszego Seminarium i przedstawiciele Seminarium Diecezji Bydgoskiej. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie oraz przeżycie Archidiecezjalnego Dnia Biblijnego. Mam nadzieję, że jest to inicjatywa, którą warto będzie kontynuować w przyszłości.

                                                                   Ks. dr Paweł Poeszwa

Moderator Dzieła Biblijnego
im. Jana Pawła II
Archidiecezji Gnieźnieńskiej

 

< Poprzedni   Następny >


Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl