Dzieło Biblijne
Krąg Biblijny Drukuj E-mail

KRĄG BIBLIJNY

Poznaj serce Boga w słowach Boga.

 

                Podejmując tę bardzo aktualną zachętę św. Grzegorza Wielkiego Dzieło Biblijne proponuje utworzenie w każdej parafii kręgu biblijnego, w którym będzie możliwe wspólnotowe rozważanie Biblii. Daje ono możliwość nie tylko lepszego zgłębienia orędzia zbawczego zawartego w tekstach Pisma Świętego, ale nade wszystko pozwala na radosne dzielenie się bogactwem zaczerpniętym ze Słowa Bożego. W tym celu zostały przygotowane materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Będą się one ukazywały w kwartalniku pt. „Krąg Biblijny”, którego pierwsze numery zostały przekazane do każdej parafii naszej Archidiecezji.

 

            Periodyk posiada dwie części. Pierwsza zawiera przykłady spotkań biblijnych na kolejne trzy miesiące. Pod względem tematycznym korespondują one z rokiem liturgicznym. Każde spotkanie składa się z opracowania danej perykopy, następnie z aktualizacji, czyli pytań i refleksji odnoszących się do współczesnego życia chrześcijańskiego, a kończy się wskazaniami dla prowadzącego, na co warto zwrócić szczególną uwagę. W drugiej części znajdują się opracowania tematów z zakresu wstępu ogólnego do Pisma Świętego.

 

            Wszystkie materiały mogą stanowić także istotną pomoc do pogłębienia biblijnej formacji istniejących już w parafiach grup młodzieżowych i grup oraz stowarzyszeń osób dorosłych (np. Akcji Katolickiej, oddziałów Caritas, Parafialnych Rad Duszpasterskich, klubów dyskusyjnych i innych), a także służyć do przygotowania katechezy i homilii.

 

Kwartalnik można nabyć w Księgarni Archidiecezjalnej w Gnieźnie lub zamówić pod adresem internetowym: www.biblos.pl

< Poprzedni


Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl