Dzieło Biblijne
Słowo Moderatora Drukuj E-mail

DZIEŁO BIBLIJNE IM. JANA PAWŁA II

W ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ


Nie ulega wątpliwości, że pewnym brakiem w życiu współczesnego chrześcijanina jest nieznajomość Pisma Świętego. Kontakt wiernych ze Słowem Bożym w większości wypadków ogranicza się tylko do liturgii Mszy św., a przecież powinno ono stanowić codzienny pokarm człowieka wierzącego i mieć istotny wpływ na jakość jego wiary, modlitwy i świadectwa życia chrześcijańskiego. Stąd potrzeba wszelkich inicjatyw, które służyłyby ożywieniu znajomości natchnionych tekstów oraz umiejętności aktualizacji orędzia biblijnego w codziennym życiu wiernych. Taka sytuacja staje się wezwaniem dla Kościoła, który ma obowiązek wspomagania wiernych w pogłębianiu znajomości Biblii i owocnym korzystaniu z jej zbawczego orędzia.

 

Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, którego celem jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych. Ksiądz Arcybiskup natomiast ustanowił struktury tegoż Stowarzyszenia, powołując Moderatora Dzieła im. Jana Pawła II w naszej Archidiecezji.

 

Podczas dwóch ogólnopolskich zjazdów moderatorów diecezjalnych zostały wypracowane wspólne inicjatywy duszpasterskie, promujące apostolat biblijny. Powstała także strona internetowa (www.biblista.pl), gdzie umieszczane są różnorakie materiały, służące pogłębieniu znajomości Biblii, które można wykorzystać w katechezie, kaznodziejstwie i indywidualnej medytacji i studium Pisma Świętego. Na stronie tej zamieszczane są także aktualne informacje i materiały, dotyczące duszpasterstwa biblijnego w naszej Archidiecezji (www.gniezno.biblista.pl).

 

Dnia 14 października w Katedrze we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska inauguracja działalności Dzieła Biblijnego pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, przewodniczącego Sekcji Biblijnej w Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

 

Dnia 02 grudnia 2006 r. została zainaugurowana działalność Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Uroczystej Eucharystii w Katedrze przewodniczył J.E. Bp Wojciech Polak. Udział wzięli duchowni, licznie zgromadzeni katecheci, liderzy różnego rodzaju grup formacyjnych, działających w naszej Archidiecezji oraz wierni, zainteresowani pogłębieniem znajomości Biblii. Po Mszy św. uczestnicy udali się do auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchowego w Gnieźnie, gdzie wysłuchali dwóch referatów o działalności i celach Dzieła Biblijnego (ks. Mirosław Jasinski) oraz o potrzebie duchowości biblijnej (ks. Paweł Podeszwa). Inaugurację zakończył wspólny posiłek w refektarzu seminaryjnym.

 

Na inauguracyjną uroczystość został przygotowany specjalna broszura, prezentująca różnorakie inicjatywy Dzieła Biblijnego, które będą realizowane na terenie naszej Archidiecezji. Wszystkie teksty są dostępne na naszej stronie internetowej.

 

Zapraszamy wszystkich do twórczego odkrywania Słowa Bożego – Słowa Życia. Prosił o to szczególnie Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny (6.06.1999), zachęcając nas w Pelplinie słowami: Wchodźcie w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii! Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu! Czytajcie i medytujcie! Pozwólcie, by Chrystus mówił!

 

 

 

                                                                  Ks. Paweł Podeszwa

Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

 w Archidiecezji Gnieźnieńskiej

 

 

 

 

 

Gniezno, dnia 06 grudnia 2006 r.

 
 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >


Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl