Dzieło Biblijne
Słowo Arcybiskupa Drukuj E-mail

SŁOWO ARCYBISKUPA METROPOLITY

NA INAUGURACJĘ DZIAŁALNOŚCI DZIEŁA BIBLIJNEGO IM. JANA PAWŁA II

W ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

 

 

Gniezno, 27 października 2006 r.

 

 

 

SŁOWO ARCYBISKUPA METROPOLITY

NA INAUGURACJĘ DZIAŁALNOŚCI DZIEŁA BIBLIJNEGO IM. JANA PAWŁA II W ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

 

 

Umiłowani przez Słowo Wcielone Siostry i Bracia,

 

Pogłębiona lektura Pisma Świętego jest dla chrześcijanina niezastąpionym i koniecznym środkiem kształtowania autentycznego życia, jak zaświadcza o tym św. Paweł w słowach: Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauki, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu (por. 2 Tm 6,16n). Tymczasem, pomimo pewnego ożywienia apostolatu biblijnego w Kościele katolickim w Polsce, jakie miało miejsce po II Soborze Watykańskim, dla wielu z nas Biblia pozostaje nadal księgą zamkniętą, ciągle mało rozumianą i niechętnie czytaną. Z tym większą radością i przekonaniem zachęcam wszystkich kapłanów i wiernych świeckich Archidiecezji Gnieźnieńskiej do włączenia się i czynnego zaangażowania w założone niedawno Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II.

           

W soborowej Konstytucji Apostolskiej Dei Verbum spotykamy odwołanie do analogii, jaka zachodzi pomiędzy Eucharystią a Pismem Świętym. Jak Eucharystia, tak i Pismo św. wraz z Tradycją, stanowią – zwłaszcza w obrębie liturgii – zasadniczy pokarm Kościoła. Myśl ta znana była już św. Hieronimowi, który w swym komentarzu twierdzi, że można żywić się Ciałem Chrystusa i poić Jego Krwią, nie tylko w tajemnicy eucharystycznej, lecz także przez czytanie Pisma Świętego. Stąd chrześcijanie, którzy nie karmią się Słowem Bożym – nie żyją! (In Eccl. 3,12). Te dobitne i wymagające słowa są dla nas wszystkich wyzwaniem, abyśmy częściej i z większym zapałem sięgali po ten boski pokarm dla duszy. Biblia bowiem nie jest zwykłym zbiorem starożytnych tekstów, które przebrzmiały i straciły swoją wymowę. Wręcz przeciwnie, jest żywym i skutecznym Słowem Bożym. Jest „świętym pocałunkiem Boga”, który z tej Księgi uczynił swoje mieszkanie, do którego zaprasza każdego człowieka w nadziei, że pozytywnie odpowie on na to zaproszenie, otworzy Biblię i kontemplując Słowo Boże znajdzie w Nim odpowiedź na dręczące go problemy i troski. Z kolei człowiek, czytając i rozważając to Słowo, tworzy w sobie przestrzeń dla Boga, staje się mieszkaniem dla Ojca, Syna i Ducha Świętego. W ten sposób dokonują się „zaślubiny” Kogoś, kto kocha, z kimś, kto jest kochanym.

 

Serdecznie zachęcam kapłanów, osoby konsekrowane, wiernych świeckich i wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w inicjatywy Dzieła Biblijnego. Błogosławię tym, którzy będą je tworzyć, wspierać je i z niego korzystać. Życzę wszystkim, by Duch Święty, pod którego natchnieniem powstawały Święte Pisma, ustawicznie pomagał Wam odkrywać i lepiej rozumieć tekst Biblii. Niech tak dalece porusza Wasze serca i dusze, abyście nasyceni Słowem Pańskim wydawali owoce, jakich oczekuje od Was Wcielone Słowo i w ten sposób dawali piękne świadectwo o Ewangelii łaski Bożej (por. Dz 20,24).

 

 

Henryk J. Muszyński

Arcybiskup

Metropolita Gnieźnieński

< Poprzedni   Następny >


Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl